Klubiliikme avaldus


MTÜ Valgeranna Golfiklubi juhatusele

Avaldust esitades nõustun isikuandmete töötlemisega.

Palun mind vastu võtta MTÜ Valgeranna Golfiklubi liikmeks. Käesolevaga kinnitan:

1. Olen huvitatud MTÜ Valgeranna Golfiklubi (edaspidi Klubi) eesmärkide saavutamisest;

2. Tunnistan Klubi põhikirja sätteid ja teisi klubi kehtestatud reegleid, Royal and Ancient Club of ST. Andrews poolt vastu võetud golfi reegleid ja fair play põhimõtet ning Eesti Golfiliidu kehtestatud Hard Card reegleid;

3. Teostan makseid Klubi põhikirjas ja Klubi pädeva organi poolt kehtestatud korras;

4. Oman kehtivat green card’i;

5. Klubi liikmelisus jõustub pärast Klubi juhatuse poolt kehtestatud hooaja liikmemaksu laekumist.

Liikmemaksu tasumine:
Saaja: MTÜ Valgeranna Golfiklubi Konto: EE541010220028014013 Selgitus: Liikme nimi, kelle eest liikmemaks tasutakse

Klubiliikme avaldus

"*" indicates required fields

Valin koduklubiks*
Kellena liitute?*
Olen nõus saama klubiliikme kirju ja pakkumisi*