Kandidaatliikme avaldus


MTÜ Valgeranna Golfiklubi juhatusele

Avaldust esitades nõustun isikuandmete töötlemisega.

Palun mind vastu võtta MTÜ Valgeranna Golfiklubi kandidaatliikmeks.

Käesolevaga kinnitan:

Et ei ole varem olnud ühegi golfiklubi liige või kandidaatliige.

Järgin ja austan R&A Rules Ltd. ja USGA poolt kehtestatud golfi reegleid, Eesti Golfiliidu poolt kehtestatud reegleid, fair play põhimõtet, Valgeranna Golfiklubi (edaspidi „Klubi“) põhikirja, Klubi ja White Beach Golfi kodukorda ja teisi Klubi kehtestatud reegleid.

Kandidaatliikme staatus kehtib avalduse esitamisest kuni järgmise kalendriaasta 31. märtsini.

Kandidaatliikme avaldus

"*" indicates required fields

Olen nõus saama klubiliikme kirju ja pakkumisi**