WHS JA GENERAL PLAY ehk händikäpiring

WHS (World Handicap System) ja General Play

General Play mänguringe saab Eesti väljakutel teha ajavahemikus 1. aprill kuni 31. oktoober.

Täpsemalt WHS litsentsiga seonduvast saab lugeda: www.golf.ee/whs lehelt.

 1. General Play mänguringi sooritamiseks on vajalik omada Märkijat, kelleks saab olla ainult isik, kes omab EGL poolt kehtivat HCP litsentsi.


 2. Soovist mängida General Play mänguring tuleb Märkijat teavitada enne mänguringi algust.


 3. General Play mänguringide sisestamine toimub mängija enese poolt.
Tulemused sisestatakse AINULT digitaalselt, otse Golfboxi kas läbi app'i (ainult eesti väljakud)või läbi arvuti.

 4. Oluline on teada, et kõik Golfboxi korrektselt sisestatud mänguringid lähevad HCP arvestusse.


 5. Sisestatud tulemused tuleb Märkija poolt kinnitada esimesel võimalusel ehk kindlasti enne keskööd.Vigased või hilinenult (järgmisel päeval) sisestatud tulemused arvesse ei lähe.

ABIKS TULEMUSTE SISESTAMISEL
GOLFBOX APP ÄPPI:

Mängides kahe, kolme või neljakesi sisestage tulemus ühte telefoni (seda selleks, et vältida tulemuste salvestumist kahekordselt.

 • Sisene appi ja vali väljak lohistades vasakule, lisaks võid valida kas lemmikuks määratud või läheduses asuvad väljakud.
 • Vali kas mängid 18 rada, 1-9 või 10-18.
 • Lisa mängija:
  Otsi nime järgi Marko Tamm, Valgaranna Golfiklubi.
  Otsi EGA nr. järgi 8-134 (8 on klubi number ja 134 liikmenumber).
 • Mängja leitud:
  Vajutades nimele, saad lisada mängja scorekaardile.
  Vajutades +le ,saad lisada mängja lemmikutesse (kutsutav mängija peab taotluse kinnitama).
 • Tii valik, vajuta scorekaardil mängija nimele, aseta linnuke mängitavale tiile.
 • Statistika - putt, kepp, fairway, vesi, trahv, bunker, kui ei soovi statistikat märkida siis eemalda linnukesed.
 • Sisesta tulemused rada rajalt, golfbox pakub märkimiseks mängija raja par'i, muuda + või - ga.
 • Pane tähele! Kui tulemused on kõik sisestatud siis kontrollige kõikide mängijate tulemused.
 • Tulemised kontrollitud, vajuta nuppu SEND SCORE.
 • Sinult küsitakse kes oli sinu märkja, vali õige märkja ja uuesti SEND SCORE.
 • Märkja peab sisestama sinu mobiili enda username ja password'i.
  Nii lihtne see ongi ja tulemus on saadetud.
 • Kindlasti märkige paber scorekaardile kontrollimiseks tulemused juhuks kui telefon saab tühjaks.

  ABIKS TULEMUSTE SISESTAMISEL
  GOLFBOXI LÄBI ARVUTI:

 • Vali Golfboxist TULEMUSED ja selle alt Sisesta tulemus
 • General Play mänguringi tulemused tuleb sisestada ainult radade kaupa, selleks lisa linnuke kasti „Sisesta iga raja tulemus“
 • Vali õige väljak.
 • Vali õige tii ja Golfbox annab automaatselt Sinu mängu händikäppi (PHCP) ning väljakuga seotud andmed.
 • Märgi ära, kas mängisid 9 või 18 rada
 • Sisesta rada rajalt oma tulemused
 • Tulemuste sisestamise järel otsi andmebaasist Märkija ja salvesta oma tulemus. Kui Märkijat ei leita Golfboxi andmebaasist, siis suure tõenäosusega puudub tal kehtiv EGL HCP litsents ja tulemust ei ole võimalik sisestada.
 • Mänguringi kohta saadetakse kinnitamise palve Märkija mailboxi
 • Veenduge ja tuletage alati meelde, et Märkija kinnitaks mänguringi enne keskööd

GOLFIKINDLUSTUS

Kindlustus Eesti Golfi Liidu liikmetele 01.04.2021-31.03.2022

Eesti Golfi Liidu ja LHV Kindlustuse koostööna on alates 01.04.2021 kõikide Eesti Golfi Liidu liikmetel kehtiv kindlustuskaitse, mis aitab mõningate golfimänguga kaasnevate ootamatustega paremini toime tulla. Kindlustuskaitse kehtivuse eelduseks on liikme poolt tasutud oma koduklubi liikmemaks. Hüvitatakse juhtumid, mis on toimunud golfimängimisel ametlikel golfiväljakutel (v.a. USA ja Kanada).
Hole-in-one hüvitist käesoleva aasta leping ei kata.

Kaitse kehtib:

 • tahtmatu isikukahju (kehavigastus, tervisekahjustus, surm) tekitamisel kolmandale isikule (sh ka teisele EGL liikmele);
 • tahtmatu esemekahju (otsene varaline kahju) tekitamisel kolmandale isikule (sh ka teisele EGL liikmele);
 • EGL liikmele kolmanda isiku poolt (mängija, kes ei ole EGL liige) tekitatud isikukahjudele.

Kindlustuskaitse ei kehti alla 7-aastaste, üle 89-aastaste ja professionaalsete golfimängijate suhtes.

Hüvitispiirid:

 • Isikukahju 100 000 €
 • Esemekahju 50 000 €
 • Kindlustatud isikule tekitatud isikukahju 15 000 €
 • Omavastutus 50 €

Hüvitise saamiseks:

 • tuleb kindlustusandjat teavitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe nädala jooksul pärast kindlustusjuhtumist teadasaamist;
 • on oluline, et kohapeal õnnetusjuhtumi järgselt oleks olukord võimalikult täpselt jäädvustatud ja dokumenteeritud (sh fotod, kannatanu kontaktandmed, seletuskirjad vm);
 • on tarvis tunnistajate korral võtta nende andmed ja võimalusel kirjalikud ütlused;
 • kehavigastuse tekkimisel esitada arstitõend, kinnitus vigastustest, ravikuludest ning lisaks politseiraport kahju toimumise kohta;
 • edasta materjalid aadressile:  kahjud@lhv.ee
 • kindlustusandjal on õigus küsida lisaks täiendavaid kahjunõuet toetavaid dokumente.

 

KOOSTÖÖPARTNERID